Hem

Formfräsning AB är ett verktygsmakeri med inriktning på stora fomverktyg i främst aluminium men även i verktygsstål och ureol. Vi ska bedriva tillverkning av våra produkter på ett resurseffektivt sätt för en hållbar framtid utan att för den sakens skull göra avkall på kvalitetén. Vi strävar efter att våra produkter på ett kostnadseffektivt sätt även ska fungera så optimalt det går för att göra våra kunder starkare. Detta görs möjligt genom ett nära samarbete mellan oss och vår kund. Vår viktigaste resurs är våra fantastiska medarbetare som med sina mångåriga yrkeserfarenheter, yrkesskicklighet och yrkesstolthet för företaget framåt ett  steg varje dag. Detta vill vi tro är ett framgångsrecept.